Tiếng Nhật N5

Tiếng Nhật N5

  • Giáo viên

  • Tư vấn
Tiếng Nhật N5
Chi tiết khóa học

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Cấp tốc: 3 tháng (4 buổi/tuần.3 giờ/buổi)
  • Thông thường: 8 tháng (3 buổi/tuần.1.5 giờ/buổi)
  • Đối tượng: Người bắt đầu học tiếng Nhật

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Hai bảng chữ cái: Hiragana, katakana
  • 25 bài Mina (bài 1-25)
  • ~Hơn 100 chữ Hán,72 mẫu câu ngữ pháp,hơn 700 từ vựng
  • Chinh phục JLPT N5
Đăng ký tư vấn