Thông tin ngân hàng

Thông tin ngân hàng

  •  Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH SEIKOH VIỆT NAM

             Ngân hàng: VIETINBANK - CN NAM THĂNG LONG

            Số tài khoản: 116002868180 VNĐ

            ---------------------------------------------

  •   Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH SEIKOH VIỆT NAM

             Ngân hàng: VIETCOMBANK- SỞ GIAO DỊCH

             Số tài khoản: 1017767519 VNĐ

            ------------------------------------------

  •    Chủ tài khoản: DO THI THANH YEN

              Ngân hàng: Techcombank- PGD Tran Thai Tong- CN Hoang Quoc Viet 

              Số tài khoản: 19036457518019