Thông tin ngân hàng

Thông tin ngân hàng

  •  Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH SEIKOH VIỆT NAM

             Ngân hàng: VIETINBANK - CN NAM THĂNG LONG

            Số tài khoản: 116002868180 VNĐ

            ---------------------------------------------

  •   Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH SEIKOH VIỆT NAM

             Ngân hàng: VIETCOMBANK- SỞ GIAO DỊCH

             Số tài khoản: 1017767519 VNĐ