Tiếng Nhật N1

Tiếng Nhật N1

  • Giáo viên

  • Tư vấn
Tiếng Nhật N1
Chi tiết khóa học

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Cấp tốc: 3 tháng (4 buổi/tuần.3 giờ/buổi)
  • Thông thường: 8 tháng (3 buổi/tuần.1.5 giờ/buổi
  • Đối tượng: Người có trình độ tương đương N2

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Giáo trình N1 tổng hợp
  • ~Hơn 1.500 chữ Hán, mẫu câu ngữ pháp nâng cao
  • Chinh phục JLPT N1 thành công
Đăng ký tư vấn